"

Carti B Shining- Rolling Loud Miami 2019

"

Concert

Hard Rock Stadium - Miami, Florida

Rolling Loud Miami 2019

Carti B Shining- Rolling Loud Miami 2019